Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 33 Virkojen perustaminen sekä viran lakkauttaminen 15.03.2022

KEUDno-2021-20862

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi sekä viran lakkauttamiseksi

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • Liitteen 1 mukaisten virkojen perustamiset.
  • Liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset