Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Yhtymävaltuusto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 76 §:n mukaisesti 13.12.2019 jaettu yhtymävaltuuston jäsenille, julkaistu verkkosivuilla sekä toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Ehdotus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 27.12.2019 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän verkkosivuilla. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Naala ja Sirkka Rousu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.