Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Auli Herttuinen jätti aloitteen  "omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestämisestä".

Valtuusto totesi yksimielisesti asian edistämisen tärkeäksi.