Yhtymävaltuusto, kokous 15.12.2022

§ 50 Vuoden 2023 talousarvio

KEUDno-2022-12007

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

KEUDno-2022-12007

Aikaisempi käsittely

Yhtymähallitus 8.12.2022

§ 118 Vuoden 2023 talousarvio

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet
1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, talousarvion tuloslaskelma 2023

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vaikka kuntayhtymä tullaan todennäköisesti purkamaan vuoden 2023 aikana, on vuoden 2023 talousarvio kuitenkin laadittava, koska purkaminen ei tapahdu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu oletukseen, että jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän purkamisesta jo hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 päättymistä. Kuntayhtymälle aiheutuu kustannuksia vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnasta, tietojärjestelmäkustannuksista, luottamustoimielinten kokouspalkkioista sekä kuntayhtymän purkuun liittyvistä mahdollisista asiantuntijapalvelujen ostoista. Arvion mukaan kustannukset ovat n. 300.000 euroa. Talousarviossa kustannukset on jaettu jäsenkunnille asukasluvun mukaisesti. Koska kuntayhtymän toiminta vuonna 2023 kattaa käytännössä vain vuoden 2022 tilinpäätökseen ja kuntayhtymän purkuun liittyviä kustannuksia, käsittää talousarvio ainoastaan tuloslaskelman.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

***

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.