Yhtymävaltuusto, kokous 15.12.2022

§ 54 LISÄPYKÄLÄ: Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne (lisäpykälä)

Perustelut

KEUDno-2022-10269

Aikaisempi käsittely

Yhtymähallitus 8.12.2022

§ 123 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

Liitteet
1 Ennakoivat terveystarkastukset 11.2.2022
2 Valtuustoaloite kuntien palvelutasoon suunnitellut merkittävät muutokset yhtymähallituksen ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa
3 Valtuustoaloite_tuottavuuden_tavoittelu_matalan_kynnyksen_palvelut

Hallintosäännön 110 §:n yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo yhtymävaltuuston jäsenten tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Käsittelemättä olevat aloitteet:

Yhtymävaltuusto 11.2.2021 § 3
Aloite Ennakoivien terveystarkastusten järjestämisestä
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

Yhtymävaltuusto 6.5.2021 § 13
Aloite kuntien palvelutasoon suunniteltujen merkittävien muutosten tuomiseen kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tietoon jo suunnitelmavaiheessa
25.5.2021 § 71 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

Yhtymävaltuusto 21.10.2021 § 46
Aloite Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin satsaamalla; talouden kokonaiskuvaa ymmärtämällä ja tehostamalla; sekä henkilöstön osaamiseen nojaamalla”kuntien palvelutasoon suunniteltujen merkittävien muutosten tuomiseen kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tietoon jo suunnitelmavaiheessa
9.11.2021 § 164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

***

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää merkitä aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.