Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 173 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 35 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 04.11.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 57 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Gubbe Sydänystävät Oy, 05.11.2021

kuntayhtymän johtaja
Hankintapäätös:
§ 140 Hankintapäätös Microsoft-tuotteiden jakelu- ja hallintapalvelujen sekä erilliskonsultoinnin hankinta, 08.11.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 139 Tutkimuslupahakemus Cardiorenal and metabolic disease, 05.11.2021
§ 141 Tutkimuslupahakemus Lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevien näkemyksiä työn voimavaroista ja kuormitustekijöistä, 09.11.2021
§ 142 Tutkimuslupahakemus Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikön perehdytysmateriaali, 12.11.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 20 Ikäihmisten asumispalvelut, asiakaskohtaiset suorahankintapäätökset, hintojen tarkistaminen 1.3.2022 alkaen, 15.11.2021

palvelujohtaja, MIELA
Hankintapäätös:
§ 23 MMP Avo- ja laitospalvelut Oy lastensuojelun avohuollon suoraosto, 10.11.2021

perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 7 Päätös option käytöstä Erosta Elossa – ryhmätoiminnan jatkamiseksi vuodella eteenpäin, 15.11.2021

rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 17 Tilapäislainan ottaminen ajalle 28.10.-30.11.2021, 04.11.2021

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 44 Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajennus ja lisähankinta Nurmijärven kirkonkylän terveyskeskuksen akuuttiosastolle / Tunstall Oy, 08.11.2021

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 9 Tuusulan Mobiili kotihoito- järjestelmän saattaminen arkistokäyttöön / Kuntien Tiera Oy, 08.11.2021

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
Hallintopäätös:
§ 7 Lifecare potilastietojärjestelmän asiakasmaksulaki muutokset 2021, 15.11.2021

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
Hankintapäätös:
§ 10 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, LauHe Oy , 10.11.2021

vammaisten palvelujen päällikkö
§ 6 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2021
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2021
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 11.11.2021
§ 9 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 11.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.