Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 172 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

Perustelut

Hallintosäännön 110 §:n yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo yhtymävaltuuston jäsenten tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.


2019 Vireille tulleet:

Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 54
Aloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestämisestä
10.11.2020 § 161 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi
11.5.2021 § 51 yhtymähallitus on hyväksynyt annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen
10.6.21 § 19 yhtymävaltuusto on merkinnyt asian tiedoksi

2020 Vireille tulleet:

Yhtymävaltuusto 16.4.2020 § 6
Aloite Iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä
10.11.2020 § 161 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

2021 Vireille tulleet:

Yhtymävaltuusto 11.2.2021 § 3
Aloite Keusotelle yhteisestä työstä helmikuu 2021
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
 
Aloite Selvitys ikääntyvien palvelutarpeista ja niihin vastaamisesta lähivuosina
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Aloite Ennakoivien terveystarkastusten järjestämisestä
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Yhtymävaltuusto 06.05.2021 § 13
Aloite Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa
25.5.2021 § 71 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Aloite Naisten kokemasta väkivallasta ja aikuisten vapaaehtoisen opiskelu-ja harrastustoiminta mukaan hyvinvointikertomuksiin
25.5.2021 § 71 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Yhtymävaltuusto 21.10.2021 § 46
Aloite Henkilöstön edustajien osallistumisen selvittämisestä Keusoten hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä-ja puheoikeuksin 
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Aloite Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Aloite Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin satsaamalla, talouden kokonaiskuvaa ymmärtämällä ja tehostamalla sekä henkilöstön osaamiseen nojaamalla
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.