Yhtymähallitus, kokous 21.12.2022

§ 127 Vuoden 2022 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUDno-2022-12008

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2022 käyttösuunnitelman kokouksessaan 8.2.2022 § 8.

Yhtymävaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvioon tehtävistä muutoksista kokouksessaan 15.12.2022 § 49. Talousarviomuutokset aiheuttavat myös käyttösuunnitelman muutostarpeen.

Käyttösuunnitelman muutokset on esitetty liitteessä. Muutoksessa on huomioitu valtuuston päättämien talousarviomuutosten vaikutukset. Palvelualueiden välillä on lisäksi tehty muutoksia, joilla ei ole toimintakatevaikutusta kuntayhtymätasolla. Tällaisia muutoksia on esimerkiksi palkkojen harmonisointiin varatun rahan kohdentaminen henkilöstöpalveluista palvelualueille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.