Yhtymähallitus, kokous 21.12.2022

§ 128 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 15.12.2022 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 22.12.2022 kuntayhtymän verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 15.12.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.