Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Toimien muuttaminen viraksi, viran perustaminen sekä viran lakkauttaminen 19.01.2021

KEUDno-2021-31

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

 

 

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran perustamiseksi sekä viran lakkauttamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat viran perustamisen sekä viran lakkauttamisen.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset.