Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Asiakasmaksut 2021

KEUDno-2020-10079

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säädökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2021.
  • antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia tarvittaessa

Päätös

Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Asiakasmaksuihin edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset on esitetty liitteenä olevassa asiakasmaksutiedostossa punaisella fontilla.

Kotiapupalvelun maksuksi esitetään 10 euron tuntihintaa.

 Lisäksi asiakasmaksuihin on lisätty yhtymähallituksen 16.6.2020 päätöksestä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävien matkojen tulo- ja varallisuusrajat. Yhtymähallituksen päätöksen mukaan eurorajat tarkistetaan aina jatkossa vuosittain asiakasmaksupäätöksenteon yhteydessä. 16.6.2020 hyväksyttyihin eurorajoihin ei esitetä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2021
  • antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia tarvittaessa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan korjauksella, että kotiapupalvelun yksikköhinta muutetaan tunnista kerraksi.

Tiedoksi

palvelujohtajat, talouspäälliköt, osto- ja myyntitiimin palveluesimies, tietohallinto sovellustuki