§ 8 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Tuusulan Kerttuli

KEUDno-2022-9555

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

ympärivuorokautisten palvelujen koordinoiva esimies, ostoasumispalvelut ja valvonta

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Tuusulan Kerttuli Oy on toimittanut hakemuksen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tuottajaksi liitteineen palse.fi-portaaliin 15.3.2022. Hakemusta on pyydetty täydentämään 27.3.2022 ja 10.5.2022. Palveluntuottaja on täydentänyt hakemusta pyydetyillä täydennyksillä. 

Tuusulan Kerttuli Oy täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n mukaiset edellytykset, joten hakemus voidaan hyväksyä.

Päätös

Päätän, että Tuusulan Kerttuli Oy  hyväksytään ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yrityksenne tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi-portaaliin. 

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Tuija Nuutinen, koordinoiva esimies, ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, ostopalvelut ja valvonta

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut