§ 7 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Esperi Care Oy Hoivakoti Aapo

Lataa 

KEUDno-2022-4584

Päätöspäivämäärä

12.4.2022

Päätöksen tekijä

ympärivuorokautisten palvelujen koordinoiva esimies, ostoasumispalvelut ja valvonta

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Hallintosääntö (Yhtymävaltuusto 1.9.2021§ 22).

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö (Kuntayhtymäjohtaja 1.9.2021§ 58).

Päätös

Päätän, että Esperi Care Oy Hoivakoti Aapo hyväksytään ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja merkitään sähköiseen Effector -järjestelmään, jonka jälkeen yrityksenne tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi -portaaliin.

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi

Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Tuija Nuutinen, koordinoiva esimies, Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, Ostopalvelut ja valvonta

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut