§ 5 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Esperi Hoivakoti Harjus

Lataa 

KEUDno-2022-4772

Päätöspäivämäärä

11.4.2022

Päätöksen tekijä

ympärivuorokautisten palvelujen koordinoiva esimies, ostoasumispalvelut ja valvonta

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Päätös

Päätän, että Esperi Hoivakoti Harjus hyväksytään ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yrityksenne tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi-portaaliin. 

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Tuija Nuutinen, koordinoiva esimies, ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, ostopalvelut ja valvonta

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut