§ 3 Keusoten akuuttilääkevaraston lääketilaus/sopimus

Lataa 

KEUDno-2021-1618

Päätöspäivämäärä

20.5.2021

Päätöksen tekijä

ylilääkäri, kotihoito, palliatiivinen hoito, geriatriset poliklinikat ja asumispalveluyksiköt, Keusoten kuntoutuskeskus

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 22 kohdan 2 mukaan hallinnollista toimivaltaa käyttävä ylilääkäri päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Muodostetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään STM:n ohjeeseen (VN8243/2020) perustuva akuuttitilanteita varten rajattu akuuttilääkevarasto.

Allekirjoitus

Kaisa Rajala, ylilääkäri, kotihoito, palliatiivinen hoito, geriatriset poliklinikat ja asumispalveluyksiköt

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut