§ 6 Sosiaaliohjaajan virkaan valinta vammaisten palveluihin Mäntsälään

Lataa 

KEUDno-2019-947

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

vammaisten palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    vammaisten palvelujen sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Aleksis Laurilla ja varalle Freya Hägglund.
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    sosiaaliohjaajan viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Sari Juhila, vs. vammaisten palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut