§ 9 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään

Lataa 

KEUDno-2021-418

Päätöspäivämäärä

11.11.2021

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö YV 10.6.2021 § 22
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö KYJ 27.8.2021 § 111
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet YH 22.12.2020 § 198


Yhtymähallitus valtuuttaa liikkumista tukevien palvelujen esimiehen tai hänen poissa ollessaan vammaispalveluiden päällikön tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmään (KYH 26.10.2021 § 153).
Päätös

 

Päätös

Päätän hyväksyä Taksi Kimmo Laarin ja T.J.E. Taksi Oy:n sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.
 

Allekirjoitus

Vammaisten palveluiden päällikkö Olli-Pekka Alapiessa

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut