§ 10 Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetointi -hanke asiantuntijapalvelujen hankinta

Lataa 

KEUDno-2021-18804

Päätöspäivämäärä

18.11.2021

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22) kohdan mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa sekä edellä mainittuja ja koskevia hankintaoikaisuja. 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111) 

Päätös

Päätän, että asiantuntijapalvelu Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetointi -hankkeeseen ostetaan Lehti ja kumppanit Oy:ltä 7.10.2021 päivätyn tarjouksen mukaan.

Allekirjoitus

Olli-Pekka Alapiessa, Vammaisten palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut