§ 5 Sosiaalityöntekijän virka, vammaispalvelut, lasten ja nuorten tiimi

Lataa 

KEUDno-2022-10137

Päätöspäivämäärä

29.6.2022

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (alle 25-vuotiaat)

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaalityöntekijän vakituinen virka on ollut haettavana 21.4.-5.5.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalityöntekijän pätevyys sekä soveltuvuus, mutta kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioitiin myös opiskelijat, joilla vaadittavat opinnot viransijaisuudessa työskentelyyn.

Virkaa haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa, joista kaksi hakijaa täytti säädetyt sijaispätevän kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. 

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella kaksi hakijaa. Haastattelijoina toimivat vammaissosiaalityön esimies sekä tiimin sosiaaliohjaaja.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan on Marjaana Kelho. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan valitaan Marjaana Kelho.
•    viran hoito alkaa 8.8.2022.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.

Allekirjoitus

Lea Finer, sosiaalityön esimies

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut