§ 3 Sosiaaliohjaajan virka, vammaispalvelut

Lataa 

KEUDno-2022-10136

Päätöspäivämäärä

29.6.2022

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (alle 25-vuotiaat)

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaaliohjaajan määräaikainen virka on ollut haettavana 21.4.-5.5. välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosionomi AMK- tutkinto.  

Virkaa haki määräaikaan mennessä 5 hakijaa, joista kaikki hakijat täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. 

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella 3 hakijaa. Haastattelijoina toimi vammaispalvelujen esimies sekä tiimin sosiaaliohjaaja.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän määräaikaiseen virkaan on Sara Dhakal. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    määräaikaiseen sosiaaliohjaajan virkaan (29.5.2023) valitaan Sara Dhakala
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta

Allekirjoitus

Lea Finer, vammaispalvelun esimies

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut