§ 7 Sosiaaliohjaajan vakituinen virka, vammaispalvelut

Lataa 

KEUDno-2022-10641

Päätöspäivämäärä

15.7.2022

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (alle 25-vuotiaat)

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaaliohjaajan vakituinen virka on ollut haettavana 5.5. – 19.5.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosionomi AMK- tutkinto.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa.12 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä.

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella neljä hakijaa. Haastattelijoina toimivat vammaispalvelujen esimies sekä koordinoiva esimies.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaaliohjaajan vakituiseen virkaan on Sanna Simanainen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    Sosiaaliohjaajan vakituiseen virkaan valitaan Sanna Simanainen, varalle Sari Pyyhtiä.
•    Sosiaaliohjaajan viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    Sosiaaliohjaajan vakituisessa virassa noudatetaan koeaikaa.

Allekirjoitus

Koordinoiva esimies, Katilainen Petra

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut