§ 10 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kotona Asuen Seniorihoiva/Valhora Oy

Lataa 

KEUDno-2022-11001

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (alle 25-vuotiaat)

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)
Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021, § 180 Henkilökohtaisen budjetin pilotti Keski-Uudenmaan sotessa
 

 

Kuvaus

Kotona Asuen Seniorihoiva/Valhora Oy on toimittanut hakemuksen henkilökohtaisen budjetin mukaisen palvelun palvelusetelituottajaksi liitteineen palse.fi-portaaliin 25.04.2022.

 Kotona Asuen Seniorihoiva/Valhora Oy täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n mukaiset edellytykset, joten hakemus voidaan hyväksyä.

Päätös

Palveluntuottaja Kotona Asuen Seniorihoiva/Valhora Oy hyväksytään pilottina toteutettavaan henkilökohtaisen budjetin palvelusetelikokeiluun. Pilotin päättyessä myös palveluntuottajaksi hyväksyminen tämän palvelun osalta raukeaa. 

Palveluntuottaja merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yritys tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi-portaaliin. 

Hyväksytyt palvelut:

Sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut 
Kulttuuri- harrastus- ja viriketoiminta
Kodinhoidolliset asiat 
Tukea omaishoidon jaksamiseen 
Avustaminen (ei edellytetä sosiaali- ja tai terveydenhuollon ammattipätevyyttä) 
Muut palvelut (esim. erilaiset terapiapalvelut) 

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa.
Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Henkilökohtaisen budjetin palvelukohtaista sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Petra Katilainen, koordinoiva esihenkilö, Vammaispalvelut, ostopalvelut

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut