§ 5 Vuokrasopimuksen hyväksyminen Sahanmänekatu 1, Hyvinkää

Lataa 

KEUDno-2020-5203

Päätöspäivämäärä

21.10.2020

Päätöksen tekijä

tilahallintapäällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö § 22 kohta 2 tulosalueen päälliköiden toimivalta.

Päätös

Hallintosäännön antamin valtuuksin päätän Sahanmäenkatu 1, 05800 Hyvinkää, vuokrasopimuksen jatkamisesta ajalle 1.1.2021-31.12.2022.

Allekirjoitus

Ritva Rautiainen, tilahallintapäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut