§ 3 Vuokrasopimuksen hyväksyminen Louhelankuja 3, Järvenpää

Lataa 

KEUDno-2020-3862

Päätöspäivämäärä

17.9.2020

Päätöksen tekijä

tilahallintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)

§ 22 kohta 2, tulosalueen päälliköiden toimivalta
 

 

Päätös

Päätän vuokrata Louhelankuja 3 liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ritva Rautiainen, tilahallintapäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut