§ 4 Hyvinvointialueeseen siirtyminen - CGI:n esiselvitystyö

Lataa 

KEUDno-2022-10904

Päätöspäivämäärä

25.8.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue toimii jatkossa terveydenhuollon potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen rekisterinpitäjänä.

Hyvinvointialueeseen siirtyminen edellyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoksia. Rekisterinpitäjämuutokset koskevat mm. seuraavia kokonaisuuksia: Potilastiedon arkiston palvelutapahtumat ja hoitoasiakirjat, Potilastiedon arkiston vanhat asiakirjat ja Tiedonhallintapalveluun arkistoidut keskeiset terveystiedot.

CGI tarjoaa esiselvitystä koskien hyvinvointialueiden perustamiseen liittyviä töitä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä hintaan 41 940 € / alv 0%.

 

Hankinnan peruste 
Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2:n mukaan sopimuksen muutos on sallittu, kun 2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet  alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa  tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle; Kohdassa 2 tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. 
 

Päätös

Päätän,

1. Hankkia esiselvityksen CGI:ltä tarjouksen mukaisesti

2. Kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 390153

Allekirjoitus

Hanna Downton, Tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut