§ 9 Hyvinvointialueelle siirtyminen - Effica-järjestelmien HVA toimenpiteet

Lataa 

KEUDno-2022-11439

Päätöspäivämäärä

14.10.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue toimii jatkossa terveydenhuollon potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen rekisterinpitäjänä.

Hyvinvointialueeseen siirtyminen edellyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoksia. Rekisterinpitäjämuutokset koskevat mm. seuraavia kokonaisuuksia: taloushallinto, tilastointi ja käyttöympäristö.

TietoEvry tarjoaa esiselvityksen perusteella Hyvinkään ja Nurmijärven sosiaalihuollon Effica järjestelmien hyvinvointialueelle siirtymisen vaatimia toimenpiteitä hintaan 24 012 € / alv 0%.

 

Hankinnan peruste 
Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2:n mukaan sopimuksen muutos on sallittu, kun 2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet  alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa  tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle; Kohdassa 2 tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. 

Päätös

Päätän,

1. Hankkia Effica järjestelmien hyvivointialueelle siirtymisen toimenpiteet TietoEvryltä tarjouksen mukaisesti

2. Kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 390153

Allekirjoitus

Hanna Downton, Tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut