§ 5 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS-tietojen poimintatyökalujen käyttöoikeus

KEUDno-2022-9873

Päätöspäivämäärä

9.5.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä on käytössä useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, joiden käytöstä tullaan lähitulevaisuudessa luopumaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan myötä. Parhaillaan perustettavaan Keusoten arkistoon on tarkoitus arkistoida pitkäaikaiseen säilytykseen asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevia tietoja, joita ei voi Kanta-palveluihin arkistoida, esimerkiksi järjestelmistä löytyvät hallinnolliset tiedot. Ensimmäiseksi Keusoten Arkistoon on tarkoitus siirtää Tuusulan GFS-potilastietojärjestelmän tietoja. CGI:n poimintaohjelmia tarvitaan tiedonsiirtoon GFS-potilastietojärjestelmästä Keusoten Arkistoo. Poimintaohjelmia on 26 kpl ja niiden tuottamat poiminta-aineistot toimitetaan XML-muodossa. 

CGI tarjoaa poimintaohjelmien käyttöoikeutta hintaan 40 000 € /alv 0%).

 

Hankinnan peruste

Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2:n mukaan sopimuksen muutos on sallittu, kun 2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet  alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa  tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle; Kohdassa 2 tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. 

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia poimintatyökalujen käyttöoikeuden CGI:ltä tarjouksen mukaisesti
  2.  Kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070062

 

Allekirjoitus

Hanna Downton, Tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote