§ 1 Sote Planner kehitystarpeet

Lataa 

KEUDno-2022-6445

Päätöspäivämäärä

23.2.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia Sote Planner -järjestelmän lisäominaisuudet Delfoi Oy:n tarjouksen ja ylläkuvatun mukaisesti
  2. Käyttöönoton kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070040

Allekirjoitus

Hanna Downton, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut