§ 4 Sähköisen allekirjoituspalvelun hankinta Sarastia Oy:lta

Lataa 

KEUDno-2022-9787

Päätöspäivämäärä

26.4.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Päätös

Päätän,

1. Hankkia sähköisen allekirjoituspalvelun Sarastia Oy:lta tarjouksen ja ylläkuvatun mukaisesti

2. Käyttöönoton kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070038

3. Jatkuvan palvelun käyttökustannukset maksetaan henkilöstöhallinnan käyttötaloudesta

4. Todeta, että projektisopimus ja jatkuvan palvelun ylläpito-ja tukipalvelusopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä,vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut