§ 13 Roidu-kyselykokonaisuuden uudistaminen

Lataa 

KEUDno-2021-20681

Päätöspäivämäärä

16.12.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111)


Tietohallintopäällikkö päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista,sitoumuksista,sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista,joiden arvo on enintään 50.000 
euroa (Tietohallintojohtaja KEUDno-2021-511 20.1.2021 § 3)
 

 

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia Roidu-kyselykokonaisuuden uudistamisen Roidu Oy:n tarjouksen ja ylläkuvatun mukaisesti.
  2. Todeta, että arvioitu hinta-arvio on 7200 eur, alv 0 %, laskutus toteutuneen mukaisesti
  3. Maksaa kustannukset tietohallinnon investointikohteelta 39070014
  4. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
     

Allekirjoitus

Hanna Downton, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut