§ 8 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän, MIELA palvelualueen käyttöönoton toisen vaiheen hankinta

Lataa 

KEUDno-2022-10130

Päätöspäivämäärä

7.6.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on hankkinut päätöksellä KEUDno-2020-1051 palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän Delfoi Oy:ltä. Osana suunnittelu- ja resursointijärjestelmän keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymätasoista käyttöönottoa ollaan järjestelmää ottamassa käyttöön aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (MIELA) palvelualueelle.

Delfoi Oy on tarjonnut tarjouksessaan T222540 tarjonnut asiantuntija ja projektityötä edellä mainittuun järjestelmän käytön laajennuksen sosiaaliseen kuntoutukseen, asumispalveluihin, perheneuvoloihin, nuorisoasemille sekä lapsiperheiden kotipalveluun. 

Päätös

Päätän hankkia Delfoi Oy:n tarjouksen T212319 mukaisesti asiantuntija ja projektityötä suunnittelu- ja resursointijärjestelmän käytön laajentamiseksi sosiaaliseen kuntoutukseen, asumispalveluihin, perheneuvoloihin, nuorisoasemille sekä lapsiperheiden kotipalveluun. 

Toimittaja laskuttaa työn tuntipohjaisesti toteuman mukaan. Hankinnan kokonaisarvo on maksimissaan 31500 eur, alv 0%.

Allekirjoitus

Tietohallintopäällikkö,

Hanna Downton

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut