§ 14 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän kehitystarpeet

Lataa 

KEUDno-2021-21119

Päätöspäivämäärä

22.12.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111)
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan Tieto- ja digijohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista ja sitoumuksista sekä hankinnoista,milloin niiden arvo on enintään 2 000 000 euroa,sekä niitä koskevista hankintaoikaisuista.

 

Päätös

Päätän,
1.    Hankkia ohjelmiston kehitystyöt Delfoi Oy:n tarjouksen ja ylläkuvatun mukaisesti
2.    Käyttöönoton kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070040
 

Allekirjoitus

Hanna Downton, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut