§ 7 Kuvantamisratkaisun lisäominaisuudet: raportointinäkymä ja lausuntojen tallentaminen

Lataa 

KEUDno-2022-10053

Päätöspäivämäärä

13.5.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Tietohallintopäällikkö päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista,sitoumuksista,sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista,joiden arvo on enintään 50.000 
euroa ( Tietohallintojohtaja KEUDno-2021-511 20.1.2021 § 3)

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia kuvantamisjärjestelmän lisäominaisuudet NeagenOy:n tarjouksen ja ylläkuvatun mukaisesti
  2. Käyttöönoton kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070050
     

Allekirjoitus

Hanna Downton, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut