§ 6 Tarvittavia kansallisia- ja alueellisia muutos- ja asiantuntijatöitä Keusoten GFS-potilastietojärjestelmään

Lataa 

KEUDno-2021-10117

Päätöspäivämäärä

12.5.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän hankkia tarjouspyynnön mukaisesti CGI:ltä tarvittavia kansallisia- ja alueellisia muutos- ja asiantuntijatöitä Keusoten GFS-potilastietojärjestelmään
 

Allekirjoitus

Sari Snicker, Tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote