§ 5 HUSLABin järjestelmämuutoksen aiheuttamat toimenpiteet Keusoten GFS-potilastietojärjestelmille

Lataa 

KEUDno-2021-10118

Päätöspäivämäärä

12.5.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän hankkia CGI Oyj:n tarjouksen mukaisesti HUSLABin järjestelmämuutoksen aiheuttamat tarvittavat muutostyöt GFS-potilastietojärjestelmään
 

Allekirjoitus

Sari Snicker Tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote