§ 1 HUSLABin järjestelmämuutoksen aiheuttamat toimenpiteet Keusoten Pegasos-potilastietojärjestelmille

Lataa 

KEUDno-2021-5375

Päätöspäivämäärä

17.3.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän hankkia CGI Oyj:n tarjouksen mukaisesti HUSLABin järjestelmämuutoksen aiheuttamat tarvittavat muutostyöt kaikkiin Keusoten Pegasos-järjestelmiin.

Allekirjoitus

Sari Snicker, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut