§ 2 Kiljavan kuntoutussairaalan Effica-potilastietojärjestelmän siirto Keusotelle

Lataa 

KEUDno-2021-6444

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, 

  1. hankkia TietoEVRY Oy:ltä 22.3.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti katselukannan siirron TiedoEVRY Oy:n konesaliin Nurmijärven V2015 ympäristöön hintaan 9338 € (alv0%). 
  2. hankkia TietoEVRY Oy:ltä 22.3.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti Effica-potilastietojärjestelmän katselukannan palvelinten käyttöönottoprojektin hintaan 900 € (alv0%) sekä käyttöpalvelua hintaan 393 €/ kk (alv0%).
  3. projektin kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 39070034
  4. käyttöpalvelut maksetaan tietohallinnon kustannuspaikalta 39015103

Allekirjoitus

Jussi Ubaleht, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut