§ 4 Ketterän kehityksen työkalujen lisenssien pienhankinta

Lataa 

KEUDno-2022-10773

Päätöspäivämäärä

10.8.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Tietohallintopäällikkö päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista,​ sitoumuksista,​ sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -​sitoumuksista,​ joiden arvo on enintään 50.000 euroa ( Tietohallintojohtaja KEUDno-​2021-​511 20.1.2021 § 3).

Kuvaus

Tausta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (jatkossa "Keusote") kilpailutti  hankintaohjeidensa mukaisesti Ketterän kehityksen työkalujen lisenssit  neljäksi vuodeksi vuonna 2019 (KEUDno-2019-1290). Tällöin edullisimman tarjouksen teki Contribyte Oy.  Contribyte on nykyisin osa Eficode Oy:tä.

Hankinnan kohde

Contribytelta hankitujen Atlassian-lisenssien vuosittain uusittava ylläpito on päättymässä 25.8.2022.

Hankinnan kohteena on 50 kpl Jira Software Premium (Cloud)  lisenssejä ja 50 kpl Confluence (Cloud) Standard lisenssien ylläpitoa yhdeksi vuodeksi ajalle 26.8.2022 - 25.8.2023.  Tämän hankinnan arvo on 9970,09 eur, alv 0%.

Hankintojen kokonaisarvo

Aiempien lisenssihankintojen 2019-2021 arvo on 18203 eur, alv 0%.

Hankintojen kokonaisarvoksi muodostuu siten neljältä vuodelta  28173,09 eur, alv 0%.

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia suorahankintana ylläkuvatun mukaisesti Jira ja Confluence lisenssien ylläpidon ajalle 26.8.2022 - 25.8.2023 Eficode Oy:ltä hintaan 9970,09 eur, alv 0%.
  2. Kilpailuttaa näiden lisenssien hankinnan uudelleen keväällä 2023.

 

Allekirjoitus

Jussi Ubaleht, Tietohallintopäällikkö - ICT-palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut