§ 4 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ITSM-käyttöönottoprojektin asiantuntijatyön hankinta (päätöksen §3 26.3.2021 muutos)

Lataa 

KEUDno-2021-1532

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Tietohallintopäällikkö päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, joiden arvo on enintään 50.000 euroa ( Tietohallintojohtaja KEUDno-2021-511 20.1.2021 § 3)

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia ITSM -käyttöönottoprojektin asiantuntijatyön Verco Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.
  2. Sopimus on voimassa määräaikaisena 15.4.2021 - 31.12.2021.
  3. Todeta,​että sopimukset astuvat voimaan,​kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset.
  4. Todeta,​että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä,​vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä.
  5. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä,​ kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

Allekirjoitus

Jussi Ubaleht, tietohallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut