§ 3 Asiantuntijapalvelut asiakas- ja potilastietojärjestelmäprojektien vaikutusten arviointien tekoon

Lataa 

KEUDno-2020-9458

Päätöspäivämäärä

8.8.2022

Päätöksen tekijä

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan Tieto-​ja digijohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista ja sitoumuksista sekä hankinnoista,​ milloin niiden arvo on enintään 2 000 000 euroa,​sekä niitä koskevista hankintaoikaisuista.

 

Kuvaus

Tausta

Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä (jatkossa "Keusote") on kilpailuttanut Asiantuntijapalvelujen hankinnan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamis- ja käyttöönottoprojekteihin. Hankinnan tavoitteena oli muodostaa yhden toimittajan puitejärjestely.

Keusote allekirjoitti 8.7.2021 sopimuksen puitejärjestelystä kilpailutuksen voittaneen ryhmittymän Solita Oy:n ja Deloitte Consulting Oy:n kanssa. 

Sopimuksen täytäntöönpanossa on siirrytty vaiheeseen, jossa on tarpeen hankkia Asiantuntijapalveluja asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamis- ja käyttöönottoprojekteihin vaikutusten arviointien osalta.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on toimeksianto vaikutusten arvioinnin tekemiseen yhtäjaksoisena kokonaisuutena kiinteällä hinnalla elokuu - lokakuu 2022.  

Vaikutusten arvioinnin kohteena on Sosiaalihuollon ja Terveyden huollon konversiot sekä Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely.

Vaikutusten arviointien tekemiseen osallistuu kolme (3) Deloitte Consulting Oy:n asiantuntijaa:

  • Lainopillinen asiantuntija, sosiaali- ja terveydenhuollon erityissäätely ja tietosuojalainsäädäntö
  • Tietosuoja-asiantuntija, CIPP/E
  • Toimeksiannosta vastava johtaja

 

Hankinnan arvo

Hankinnan arvo on 59800 eur, alv 0%.

Tähän toimeksiantoon sovelletaan Keusoten, Deloitte Consulting Oy:n ja Solita Oy:n välisen sopimuksen ehtoja.

Liite DPIA_Ratkaisuehdotus_Keusote_16062022.pdf  toimitetaan vain asianosaisille.

 

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia ylläkuvatun mukaisesti Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamis- ja käyttöönottoprojekteihin vaikutusten arvioinnit puitesopimustoimittajalta Deloitte Consulting Oy:ltä.

 

Allekirjoitus

Jussi Ubaleht, vs.Tieto- ja digijohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut