§ 3 Päätösvallan delegointi tietohallintojohtajalta tietohallintopäälliköille

Lataa 

KEUDno-2021-511

Päätöspäivämäärä

20.1.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätös:

Päätän delegoida tietohallinnon toimintayksiköistä vastaaville esimiehille seuraavat oikeudet:

 

  1. vastaa toimintayksikkönsä toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta,
  2. päättää toimintayksikkönsä osalta tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta,
  3. päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, joiden arvo on enintään 50.000 euroa,
  4. käyttää samaa päätösvaltaa kuin alaisensa näiden ollessa poissa.

 

Delegointi koskee seuraavia toimintayksiköstä vastaavia esimiehiä: asiakkuudenhallintapalveluiden tietohallintopäällikkö, kehittämispalveluiden tietohallintopäällikkö, ICT-palveluiden tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietohallintopäällikkö, tiedolla johtamisen ja automaatiopalveluiden tietohallintopäällikkö.

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut