§ 8 Kuljetusten hallinta- ja suunnitteluratkaisu, suorahankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon /Intoit Oy

Lataa 

KEUDno-2020-9097

Päätöspäivämäärä

9.2.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan tietohallintojohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 2 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän,

  1. Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii Movit kuljetusten hallinta- ja suunnitteluohjelman Intoit Oy:ltä suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.3.2020 alkaen.
  2. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo 35710 eur (24 kk) -  51310 eur  (36 kk).
  3. Todeta, että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä.
  4. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän internet sivustolla.


 

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote