§ 32 Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus KEUDno-2021-11599 koskien GFS-potilastietojärjestelmän käytöstä luopumista

Lataa 

KEUDno-2021-11599

Päätöspäivämäärä

14.7.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintosäännön 18 §:n mukaan tietohallintojohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, ​sopimuksista ja sitoumuksista, ​joiden arvo on enintään 2 000 000 euroa, ​sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän, että

  1. Tämä päätös kumoaa 23.6.2021 tehdyn päätöksen KEUDno-2021-11599 § 30: KEUDno-2021-11599 GFS-​potilastietojärjestelmän käytöstä luopuminen.
  2. Keusote luopuu GFS-potilastietojärjestelmän käytöstä asiakas- ja potilastietojen ylläpidon osalta Tuusulassa.

  3. Järvenpään Pegasos-potilastietojärjestelmän käyttäjämäärää lisätään vastaavasti voimassa olevan sopimuksen mukaisesti ja tehdään tämän päätöksen sisältämät muut asiaan liittyvät muutossopimukset.

  4. Julkaista tästä päätöksestä lisätiedoin Suorahankintaimoituksen HILMA julkisten hankintojen ilmoituskanavassa hankintailmoitukset.fi. Ilmoitus löytyy nimellä "Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus KEUDno-2021-11599" ja sen lisäselitteenä on "Potilastietojärjestelmän suorahankintailmoitus / Liitteen E mukaiset sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat".

  5. Todeta, että tämän uuden päätöksen johdosta tehtävät muutossopimukset voidaan allekirjoittaa ja toimeenpanna aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus tästä suorahankinnasta on julkaistu julkisten hankintojen  ilmoituskanavassa.

 

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote