§ 17 Hankintapäätös Laadunhallintajärjestelmä, käyttöönottoprojekti, ylläpito- ja tukipalvelujen hankinta

Lataa 

KEUDno-2020-7145

Päätöspäivämäärä

10.3.2021

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 18 §:n mukaan tietohallintojohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 2 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän, 

  1. Valita laadunhallintajärjestelmän, sen käyttöönottoprojektin, sekä ylläpito- ja tukipalvelujen hankinnan toimittajaksi edellä selostusosassa ja liitteiden mukaisesti seuraavan palveluntarjoajan: Arter Oy.
  2. Todeta, että sopimukset astuvat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset.
  3. Todeta, että hankinnan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.
  4. Todeta, että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote