§ 61 DataVault -tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisun hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

KEUDno-2019-1637

Päätöspäivämäärä

12.11.2019

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 18 §:n mukaan tietohallintojohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 2 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän:

1.    keskeyttää DataVault -tietovarastoautomaatio- ja kehitystiimiratkaisun hankinnan edellä selostusosassa lueteltujen lainsäädännön mukaisten perusteiden nojalla

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut