§ 45 Asiantuntijatyön hankinta Keusoten Apotti-hankkeen konversiotyötä varten

Lataa 

KEUDno-2019-1304

Päätöspäivämäärä

5.9.2019

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän hankkia asiantuntijatyötä CGI Oyj:ltä saadun tarjouksen mukaisesti GFS-konverioiden toteuttamiseksi Apotti-järjestelmään.

Hankintasopimus ja ilmoitus

Hankintasopimus tulee voimaan ja sopimuskausi alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes Sopimuksessa sovittu Konsultointipalvelu on tehty ja siihen liittyvät maksut on suoritettu Toimittajalle.

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Palveluntuottajan kanssa tehdään liitteen 2 mukainen erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, Tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote