§ 59 Asiakaspalautekokonaisuuden hankinta

Lataa 

KEUDno-2019-1875

Päätöspäivämäärä

11.11.2019

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän,

1. valita Asiakaspalautekokonaisuuden palvelun toimittajaksi Roidu Oy:n

2. todeta, että sopimukset astuvat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset

3. todeta, että hankinnan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa hinta- laatusuhteeltaan parasta tarjousta

4. todeta, että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä.

 

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote