§ 32 ARVOA-menetelmän käyttöönotto

Lataa 

KEUDno-2020-835

Päätöspäivämäärä

7.4.2020

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Suorahankintaperuste: Hankintalaki 40§ 2 momentti: Kartoituksen perusteella vastaavaa tuotetta ei markkinoilta löydy

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä tilaa FCG Konsultointi Oy:ltä ARVOA-menetelmän käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella, joka on mahdollista irtisanoa vuosittain kaksi kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista.

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, Tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut