§ 26 Kiirevastaanottojen lääkäripalvelusetelin ja OSVA-integraation hankinta / Polycon Oy

Lataa 

KEUDno-2019-1512

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

tieto- ja digijohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan Tieto-​ja digijohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista ja sitoumuksista sekä hankinnoista,​ milloin niiden arvo on enintään 2 000 000 euroa,​sekä niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Kuvaus

Tausta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (jatkossa "Keusote") on kilpailuttanut Palvelusetelien hallinnointipalvelun ja solminut kilpailutuksen voittaneen Polycon Oy:n kanssa sopimuksen 29.11.2020. Sopimuksen täytäntöönpanossa on edetty vaiheeseen, jossa on havaittu tarvittavan lisäominaisuuksia, joita muut toimittajat eivät voi tarjota tähän hankittuun Palvelusetelien hallinnointipalveluun.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Keusoten palvelusetelijärjestelmän Kiirevastaanoton lääkäripalveluihin palvelusetelin hankinta sekä ostopalveluvaltuutuksien hallinnan tehostamiseksi OSVA-integraation hankinta ja ylläpito. 

Integraation avulla ostopalveluvaltuutus on kytkettävissä päälle määritelmäkohtaisesti Kiirevastaanoton lääkäripalvelujen palveluseteleille siten, että Ostopalveluvaltuutus muodostuu automaattisesti ja tallentuu Kantaan kun palveluntuottaja aktivoi asiakkaan palvelusetelin.  Ostopalveluvaltuutuksen valtuuttamana palveluntuottaja pystyy tallentamaan potilasasiakirjoja järjestäjän, eli Keusoten, rekisteriin Kanta-arkistoon.

Hankinnan arvo

  • Kiirevastaanoton lääkäripalveluihin palvelusetelin hankinta projektityönä 1781 eur, alv 0% kertamaksuna. Hankinta sisältyy sopimukseen ja se ei nosta jatkuvien palvelujen kuukausihintaa.
  • OSVA-integraation luomisen ja käyttöönoton kustannukset tarvittavine asiantuntijatöineen arvioidaan olevan 23300 eur -  26360 eur, alv 0%. Asiantuntijatyöt laskutetaan jälkikäteen toteutuneisiin määriin perustuen. 
  • OSVA integraation ylläpito laskettuna 48 kuukaudelle on 14544 eur, alv 0%. Vuosittainen tuki- ja ylläpitohinta pitää sisällään PKI-korttikirjautumisen tuen ja ylläpidon. 

 

Kustannusten kohdentaminen

Investointikustannus kohdennetaan investointikohteelle 39070036  ja jatkuvien palvelujen kustannukset käyttötalouden kustannuspaikalle 39015106.

Peruste

OSVA-integraation hankinnan osalta Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2-3:n mukaan sopimuksen muutos on sallittu,​kun

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -​palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia,​jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen,​ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää  haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;​

Kohdassa 2 tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2  tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia,​arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä.  

Muut ehdot

Sopimuksen mukaisesti.

Liitteet toimitetaan vain asianosaisille.

 

Päätös

Päätän,

  1. Hankkia ylläkuvatun mukaisesti Kiirevastaanottojen lääkäripalvelusetelin ja OSVA-integraation 39625 - 42685 eur, alv 0% hintaan Polycon Oy:ltä.
  2. Todeta,​ että nämä hankinnat liitetään alkuperäisen sopimuksen ylläpidettävään liitteeseen.

 

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, Tieto- ja digijohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut