§ 72 Hankintapäätös Puheentunnistus- ja digisaneluratkaisusta sekä sanelunpurkupalvelusta

Lataa 

KEUDno-2020-1052

Päätöspäivämäärä

16.11.2020

Päätöksen tekijä

tieto- ja digijohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 18 §:n mukaan tietohallintojohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 2 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän,

  1. Valita puheentunnistus- ja digisaneluratkaisun sekä sanelunpurkupalvelun edellä selostusosassa ja liitteiden mukaisesti seuraavan palveluntarjoajan: Lingsoft Language Oy.
  2. Todeta, että sopimukset astuvat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset.
  3. Todeta, että hankinnan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.
  4. Todeta, että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä.  Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
     

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote